اکچویتور پنوماتیک با اهرم چرخشی 1-3204 _ 7-3204

3204-1/3204-7 – PNEUMATIC ACTUATORS WITH ROTARY LEVER

اکچویتورهای  پنوماتیک نوع 3204-1 و نوع 3204-7 با اهرم چرخشی اساساً از یک محرک پنوماتیک نوع 3271 یا نوع 3277 و یوغ با اهرم (بازو) چرخشی متصل تشکیل شده است.

این محرک پنوماتیک فنری و دیافراگمی برای عناصر کنترلی نهایی با اعضای درب چرخشی طراحی شده است، به ویژه برای شیرهای پروانه ای و لوورها (کرکره) مناسب است.

اکچویتور پنوماتیک با اهرم چرخشی 1-3204 _ 7-3204

ویژگی های اکچویتور پنوماتیک با اهرم چرخشی مدل های 1-3204 _ 7-3204

 

اندازه اکچویتورها : 350 و 700 سانتی متر مربع
رتبه بندی سفر: 15 و 30 میلی متر
رانش موجود: تا 2.5 کیلو نیوتن