پوزیشنر الکترو پنوماتیک 2-3730

3730-2 – ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER

پوزیشنر الکترو پنوماتیک Type 3730 برای با کاربردهای صنعتی عمومی طراحی شده است. این سری پوزیشنر شامل چندین نسخه مدل برای برآوردن نیازهای کاربر نهایی یا فرآیند است. پوزیشنرهای اصلی کنترل پوزیشنر های مدل  3730-0 و 3730-1 شرکت سامسون هستند.

پوزیشنر های شرکت سامسون گروپ با شروع از مدل 3730-2، پوزیشنر شامل پارامترسازی کامل عملکرد و تشخیص پیشرفته است. بالاتر از 3730-2 SAMSON پروتکل های ارتباطی مانند HART (3730-3)، Profibus (3730-4) و Foundation Fieldbus (3730-5) را معرفی می کند. پارامتر تابع کامل شامل مشخص کردن متغیر مرجع، محدوده حرکت، مشخصه (به عنوان مثال درصد خطی و برابر) و ویژگی های عملکرد (یعنی ضرایب کنترل PID) است. عیب‌یابی پیشرفته شامل توابعی مانند ثبت پیام وضعیت، ثبت داده‌ها، هیستوگرام (انحراف نقطه تنظیم سفر و شمارنده چرخه)، سیگنال‌های درایو (پایدار و هیسترزیس)، روند وضعیت انتهایی، آزمایش مشخصه استاتیک، آزمایش ضربه جزئی، و تست ضربه کامل است.

پوزیشنر الکترو پنوماتیک 2-3730

ویژگی های پوزیشنر الکترو پنوماتیک 2-3730

 

عملکردپوزیشنر : خطی یا چرخشی
حرکت / چرخش: 3.6 تا 300 میلی متر / 24 تا 100 درجه
صفحه نمایش پوزیشنر :  ال سی دی الفبایی عددی
دمای محیط مجاز: -45 تا +80 درجه سانتیگراد
حفاظت در برابر انفجار: بدون، Ex ia، Ex nA
ویژگی ها خاص این پوزینشر الکترو پنوماتیک : کالیبراسیون و تنظیم خودکار، تشخیص، صفحه نمایش LCD، فرستنده موقعیت، شیر برقی