پوزیشنر الکترو پنوماتیک 4763

4763 – ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER

پوزیشنر الکترو پنوماتیک تک عمله Type 4763 برای کاربردهای صنعتی عمومی طراحی شده است. این پوزیشنر را می توان از طریق IEC NAMUR روی اکچویتورهای های خطی نصب کرد.

این پوزیشنر الکترو پنوماتیک یک مدل پایه ایده آل برای برنامه هایی است که به ویژگی های پیشرفته یا هوشمند نیاز ندارند اما به عملکرد کنترل دقیق نیاز دارند.

پوزیشنر الکترو پنوماتیک 4763

ویژگی های پوزیشنر الکترو پنوماتیک 4763

عملکرد پوزینشر: محرک های خطی
حرکت پوزیشنر: 7.5 تا 90 میلی متر
دمای محیط: -40 تا +80 درجه سانتیگراد