اکچویتور الکتریکی کنترل کننده فرایند7-5757

TROVIS 5757-7 – ELECTRIC ACTUATOR WITH PROCESS CONTROLLER

اکچویتور الکتریکی نوع 5757-7 با کنترل کننده دیجیتال یکپارچه برای قرار دادن شیرهای قفل کننده نیرو در اندازه های اسمی DN 15 تا 25 استفاده می شود. اکچویتور الکتریکی کنترل کننده فرایند همچنین برای کنترل نقطه تنظیم ثابت با سنسورهای دمای اتاق. TROVIS 5757-7 مخصوصاً برای نصب بر روی شیرهای  کنترلی SAMSON Types 3222، 3222 N، 2488، و 3267 (DN 15 تا 25) و همچنین از اکچویتور الکتریکی کنترل کننده فرایند برای انواع شیرهای کنترل مدل Type 3226 و Type 3260 مناسب است.

اکچویتور الکتریکی کنترل کننده فرایند7-5757

ویژگی های اکچویتور الکتریکی کنترل کننده فراند مدل7-5757

رتبه بندی سفر: 6 میلی متر
رانش در دسترس: 300 نیوتن
شرکت سازنده: SAMSON

کاربردهای این اکچویتور الکتریکی :

مبدل های حرارتی

صنایع مورد استفاده از این اکچویتور یا محرک الکتریکی : 

HAVC